O mne

PhDr. Miroslava Kristinová WieckowskaVyštudovala som na Katedre sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave.
Mám niečo po štyridsiatke, som vydatá a mám jedného syna.
Pracujem ako párová poradkyňa, rodinná mediátorka a lektorka.

Práci s párom a rodinnej mediácii sa venujem od roku 2008. Moja práca si vyžaduje neustále vzdelávanie sa a rovnako prácu aj na sebe. Preto si svoju odbornú spôsobilosť a profesionalitu stále zvyšujem. Absolvovala som viaceré odborné semináre, akreditované aj neakreditované kurzy a výcviky zamerané na sebapoznanie a sebarozvoj, komunikáciu, mediáciu, riešenie konfliktov, párové poradenstvo.  Tento spôsob získavania vedomostí a zručností považujem za dôležitejší než nadobúdanie ďalších teoretických vedomostí a zbieranie diplomov či titulov, pretože mnohé z nich mi ukazujú nie len nové informácie, ale aj smer a spôsob bytia, väčšieho porozumenia sebe aj iným. Doposiaľ ma najviac z nich ovplyvnila Etikoterapia, ktorej zakladateľom je MUDr. Ctibor Bezděk. Etikoterapia je autognostickou, sebapoznávacou metódou, ktorá učí ako rozpoznať narušené vzťahy k ostatným ale aj sám k sebe. Pokiaľ ich nerozpoznáme, prenášajú sa z generácie na generáciu a ďalej ovplyvňujú negatívne naše životy. Ich rozpoznaním, prijatím a ochotou ich zmeniť na pozitívne sa etikoterapiou otvára priestor pre seba uzdravovanie, vedomí duchovný rast a pokojný, harmonický život a vzťahy. Aj etikoterapia potvrdzuje, že všetko, čo sa nám deje nie je náhoda, ale má nás to niečo naučiť a posunúť ďalej. 

Ku každému klientovi pristupujem s rešpektom a vedomím, že má svoj vlastný príbeh, ktorý ho vedome, či nevedome ovplyvnil....