Úvod

Máte pocit, že sa Vám partnerský život rozpadá? Že sa vzájomne od seba vzdiaľujete? Nemáte si už čo povedať ? Žijete v stereotypnom vzťahu? A to ste si mysleli, že je to láska na celý život? A k tomu ešte aj .........??

Dr. Willard F.Harley, Jr.  americký klinický psychológ a manželský poradca vo svojej knihe Moje túžby tvoje túžby píše:
"Manželský konflikt vzniká jedným z dvoch spôsobov: párom sa buď nedarí robiť toho druhého šťastným, alebo sa partneri vzájomne robia nešťastnými. V prvom prípade sú partneri frustrovaní, pretože ich potreby nie sú uspokojené. V druhom prípade sa navzájom dobrovoľne zraňujú. Príčinu prvého konfliktu nazývam zanedbaním starostlivosti o vzťah, kým príčinou druhého konfliktu je nedostatočné úsilie vzťah zachrániť."

(Dr. Willard F.Harley, Jr. )

Túžba žiť v šťastnom, spokojnom a harmonickom vzťahu je prirodzená. Predstavy o takomto spolužití s partnerom sa však môžu odlišovať, pretože každý z nás máme iné predstavy o živote, iné očakávania, názory, postoje a skúsenosti z detstva. A tak sa často stáva, že mnohí ľudia po šťastnom partnerskom vzťahu túžia, no prežívajú úplne iný vzťah s partnerom, v ktorom sa prestali cítiť dobre. Žiadny univerzálny recept na šťastné a spokojné vzťahy neexistuje, no existuje možnosť pre každého -  rozhodnúť sa, či je ochotný pozrieť sa na svoje zlyhania voči partnerovi / partnerke a pokúsiť sa ich prijať a nahradiť novými pozitívnymi prístupmi, ktoré pomôžu nielen jemu / jej, ale zároveň aj partnerovi / partnerke a vzájomnému vzťahu.  Podstatná je ochota a chcenie naučiť sa využívať svoje prirodzené dispozície pre harmonické partnerstvo, naučiť sa zručnosti pre starostlivosť o človeka, ktorému ste sľúbili lásku na celý život, naučiť sa vnímať a napĺňať emocionálne potreby svojho partnera / partnerky.  

Veľmi často sa stáva, že partneri hľadajú pomoc na záchranu vzťahu neskoro, keď jeden z nich je už vnútorne rozhodnutý vzťah opustiť a na spoluprácu pre záchranu vzťahu nie je motivovaný. Rozchod / rozvod v takýchto prípadoch je veľmi častý. Aj v takejto životne náročnej situácii je len na rozhodnutí oboch partnerov, akú cestu ukončenia manželstva si zvolia – cestu ,,Rozvodového priemyslu“ , alebo cestu ,, Dôstojného rozchodu“ využitím rodinnej mediácie. Od výberu záleží, ako sa negatívny dopad rozpadu partnerského vzťahu bude šíriť na Vaše deti ale aj širšiu rodinu.

Ak sa nachádzate v podobnej situácii, skúste porozmýšľať, či práve teraz nie je ten správny čas prísť sa porozprávať.........

PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska
párová poradkyňa, rodinná mediátorka, lektorka